Rosor

Plantera rosor
Burgund 81 en storblommig friskt doftande ros som kan användas till snittblomma. Tillhör släkten Rosa och familjen RosaceaeRosa

Rosen har sitt ursprung i Kina som har odlat den i över 4000 år. Via greker och fransmän har den nått upp till våra trakter. Här hemma förgyller rosen trädgårdar för både slott och koja.

Användning av rosor

Först och främst används rosen som en kärleksförklaring till en annan person. Rosen har sitt eget blomsterspråk beroende på om den är gul, röd eller vit. Även antalet man ger bort har olika betydelse. 10 röda rosor ställer frågan Vill du gift dig med mig?  Tre vita rosor betyder jag  älskar din själ, när får jag träffa dig igen.

Rosenvatten är väldigt populärt både i matlagning och inom skönhetsindustrin. Färska rosenblad kan användas i sallader och maträtter. De kan bli rosensaft och marmelad. En rossaft eller en ros i maten smakar som den doftar.

Köpa rosor att plantera

Innan man köper så är det bra att veta var, hur och vad man vill att sin rosbuske ska vara.  Då blir det lättare att sålla ut det som man inte behöver för det finns 20 000 olika sorters rosor och det kommer ca tvåhundra nya varje år.

Ska man ha en häck av rosbuskar så ska man välja de storvuxna rosorna.  Det gäller även för om man vill göra en rumsavdelare i trädgården. Man kan med fördel blanda ut med olika buskrosor och låga marktäckande rosor för att göra häcken eller buskaget så tätt som möjligt.

Kanske vill man skapa en pergola av rosor då är det klätterrosor som man ska titta på.

En rabatt av rosor som ska användas till snittblommor kräver att rosorna blir ganska höga s k rabattrosor.

Plantera rosor – växtplats

När det gäller växtplats för rosor så vill de allmänt ha sol och halvskugga. Se till att platsen som väljs inte är blåsig. Söderläge är heller inte bra då det kan bli alldeles för kallt. Planterar man rosor när huset ska man tänka på att det ofta blir allt för torrt där. Generellt trivs rosor i lerig jord som har en hög vattenhållande förmåga. Men titta på vad den ros du väljer vill ha efter som önskemålen skiljer sig mellan rosor.

Rosor kan planteras lite olika beroende på om det är krukodlade- barrotade växter.

När plantera rosor

Krukodlade rosor kan planteras så länge det inte är frost eller tjäle i marken. Inte heller under den varmaste perioden under sommaren.

Barrotade rosor kan planteras ut från tidig vår till sen höst i södra delarna av Sverige. I norra Sverige är det speciellt framodlade tåliga rosor som växer bäst. Tipset är att plantera de tidig vår så hinner rötterna hinner växa ner sig i jorden innan kylan kommer på hösten

Oavsett om det är dags att gräva upp en grop och  plantera klätterros, buskrosor eller rabattrosor så gäller att man planterar dem så de får tid att etablera sig innan värmen eller kylan kommer.

Så här plantera rosor

Låt krukan eller den barrotade rosen stå i en hink med vatten för att fylla rötterna vatten. Gräv en stor grop – 50 cm djup och 50 cm bred. Detta för att se till så rötterna har gott om utrymme att växa. Om rötterna är längre än 20 cm kan det vara bra att klippa ner dem lite. Dräneringen i gropen måste alltså vara på topp. Det kan lösas genom att lägga  ett tjockt lager av lecakulor i botten av gropen. Innan du lägger lerhaltig, näringsrik och väldränerad  jord kring plantan så fördela rötterna jämt. Fyll sedan upp till tre fjärdedelar. Jorden ska därefter tryckas till ordentligt innan en man gör en riklig vattning. När det vattnet sjunkit undan så lägg på resten av jorden och vattna igen.  För att rosor ska kunna slå rot så behöver de mycket vatten.

Plantera rosor med avstånd

Ska man plantera flera rosor bredvid varandra som t ex en häck så ska man ha ganska långt mellan plantorna. Luft behöver cirkulera mellan plantorna och en rosbuske blir ofta större än vad man tror.

Beskära rosor

Rosor beskär i allmänhet på våren när björken fått musöron. En del kan börja beskärs lite innan. Titta på innehållsetiketten så ser man när det är dags att beskära rosor som finns i trädgården. Det finns speciella rossekatörer om man vill ha det men det viktigaste är att använd en vass sekatör och följ riktlinjen för hur det specifika rosen ska beskäras.